THÔNG TIN

KẾT QUẢ CHẤM ẢNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ NHẬN ẢNH

Tính đến hết 17h00 ngày 05/05/2017, BTC đã nhận được 755 tác phẩm của 82 tác giả thuộc 16 tỉnh thành tham gia. Trong đó có 733 tác phẩm hợp lệ (22 tác phẩm loại vì sai vị trí chụp - không phải thuộc khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An).

 

KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

Từ 155 tác phẩm vòng 2, BGK đã chọn được 60 tác phẩm triển lãm. Để công bằng trong vòng xét giải thưởng, BTC sẽ không công bố điểm của vòng xét tác phẩm chọn triển lãm.

XEM TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM

DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM

 

KẾT QUẢ VÒNG 1

Từ 733 tác phẩm hợp lệ, Ban giám khảo đã chọn được 155 tác phẩm có điểm số từ 13 trở lên vào vòng 2.


XEM KẾT QUẢ VÒNG 1

DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM VÀO VÒNG 2