STATUS LIST

#

Tên

Tỉnh/Thành

Tác phẩm

1

Mai Vinh

Lâm Đồng

0

2

Quỳnh Giao

Bắc Giang

0

3

Phạm Văn Hiệp

Quảng Nam

0

4

Mai Văn Liêm

Quảng Nam

13

5

Nguyễn Văn Trung

TP HCM

2

6

Trần Hưng Đạo

Đà Nẵng

9

7

Thái Quốc Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

8

Hồ Hải Sơn

Đà Nẵng

3

9

Nguyễn Xuân Hữu Tâm

Thừa Thiên Huế

15

10

Lê Công Tin

Quảng Nam

0

11

Tran Dao Si

TP HCM

15

12

Võ Đình Đảm

TP HCM

15

13

Đinh Việt Thắng

Bình Thuận

5

14

Phan Minh Minh Tâm

TP HCM

10

15

Võ Văn Bông

Bình Dương

3

16

Văng Minh Khoa

An Giang

5

17

Nguyễn Thị Hồng Qúy

Hà Nội

5

18

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

2

19

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

15

20

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

15

21

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

15

22

Huỳnh Bá Thụy Sỹ

Đà Nẵng

2

23

Trần Đình Chính

Đà Nẵng

7

24

Vương Khả Thịnh

Đà Nẵng

15

25

Quảng Bá Hải

Đà Nẵng

10

26

Trình Phương Thảo

TP HCM

15

27

Lê Hoàng Phong

Quảng Nam

15

28

Lê Văn Ánh

Quảng Nam

3

29

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

14

30

Võ Thái Nguyên

Đà Nẵng

4

31

Hồ Đình Thịnh

TP HCM

6

32

Nguyen Anh Tuan

Bình Dương

15

33

Nguyễn Văn Thành

Đà Nẵng

15

34

Nguyễn Anh Cường

Quảng Nam

6

35

Nguyễn Mạnh Tuấn

Đà Nẵng

6

36

Lê Hữu Lành

Đắk Lắk

8

37

Nguyễn Ngọc Phước

Quảng Nam

15

38

Võ Văn Ánh

Đà Nẵng

12

39

Vương Lê Ngọc Ngân

Quảng Nam

15

40

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

11

41

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

15

42

Chu Mạnh Trinh

Đà Nẵng

8

43

Đinh Công Tâm

Sóc Trăng

3

44

Đỗ Hữu Tiến

TP HCM

5

45

Lê Xuân Ái

Đà Nẵng

15

46

Lê Công Tuấn

Quảng Nam

3

47

Đỗ Anh Vũ

Quảng Nam

14

48

Hồ Thị Tuyết Hạnh

Quảng Nam

15

49

Đào Vũ Đình Hoàng

TP HCM

8

50

Hồ Minh Tuấn

Đà Nẵng

11

51

Nguyễn Hùng

Đắk Nông

6

52

Ngô Thanh Minh

Thừa Thiên Huế

5

53

Hoàng An

Quảng Bình

8

54

Nguyen Tan Qua

Quảng Nam

15

55

Lê Hải Sơn

Đà Nẵng

0

56

Đinh Hoàng Minh Tuấn

Quảng Nam

1

57

Nguyễn Thị Thu Trang

Đà Nẵng

6

58

Lê Duy Hoàng

Bình Thuận

13

59

Võ Văn Phi Long

Quảng Nam

15

60

Trần Văn Túy

Bình Thuận

10

61

Đoàn Ngọc Thịnh

Đà Nẵng

5

62

Bùi Quốc Sỹ

TP HCM

6

63

Nguyễn Hoàng Giang

Hà Nội

8

64

Nguyễn Minh Phương

Đà Nẵng

2

65

Phạm Phước

Lâm Đồng

15

66

Trương Thị Hạnh

Lâm Đồng

15

67

Huỳnh Nam Đông

Đà Nẵng

10

68

Nguyễn Nhân Mùi

Đà Nẵng

3

69

Lê Huy Tuấn

Đà Nẵng

15

70

Cao Nguyên Thảo Huyền

Quảng Nam

15

71

Ngo Thi Thu Ba

TP HCM

7

72

Lê Ngọc Thảo

Quảng Nam

15

73

Huỳnh Quốc Bảo

Quảng Nam

15

74

Nguyen Thi Ngoc Thao

TP HCM

10

75

Nguyễn Minh Tân

TP HCM

13

76

Đặng Kế Cường

Quảng Nam

0

77

Đặng Kế Cường

Quảng Nam

2

78

Đặng Kế Đức

Quảng Nam

9

79

Phạm Thị Thảo Phương

Quảng Nam

10

80

Nguyễn Hữu Khiêm

Quảng Nam

7

81

Lê Trọng Khang

Quảng Nam

5

82

Nguyễn Xuân Chính

Hà Nội

11

83

Lê Vấn

Quảng Nam

2

84

Trần Phước Hà

Quảng Nam

9

85

Nguyễn Ngọc Hoà

Gia Lai

4

86

Huỳnh Hà

Quảng Nam

14

87

Trần Đình Thương

Bình Thuận

6

88

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

0

89

Huỳnh Ngọc Diên

Quảng Nam

4

90

Nguyen Quoc Huy

Bình Thuận

0